RT FORDONSPÅRING


Webbaserad applikation

Omfattande rapportering

Realtid

Användar-ID för alla användare

All platsinformation och färdvägar på kartan

Regioner är ritade på kartan

Körningsvägens avstängningstid kan definieras

Alarm

Övervakning av ekonomisk körning

Spårningsområde Europa


YTTERLIGARE FUNKTIONER


RT-Mobile - Positioning Add-on

RT-API: Rest API-gränssnitt

Varningar / meddelanden till användare

Spårning av ytterligare utrustning

Positioneringsområde om det behövs utanför Europa

Ytterligare kartor om det behövs

Spårning av elektrolösa mål

Förarens identifikation

Registrering av kollisioner och exceptionella situationer

FleetHeat

Auto
Epost:

Kundsupport och fakturering: rtpro [ at ] route-tracker.com


© RTPro - www.route-tracker.com - Privacy Policy