Filbeskrivning

Kontakte

För förfrågningar och feedback om registret, vänligen kontakta användarformuläret på vår hemsida.

Registernamn

Kundregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Kundens personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:

Datainnehållet i registret

Registeret kan innehålla följande information om kunder:

Regelbundna informationskällor i registret

Registeret består av ett kundregister och offentligt tillgängliga källor.

Regelbunden informationskommunikation

Återförsäljaren avslöjar inte personuppgifterna för kunderna till utomstående, förutom när myndigheterna kräver ..

Radera data
Informationen kan raderas från kundens begäran eller efter kundrelationens slut.

Principer för registerskydd
Personuppgifterna hålls konfidentiella. Datornätet och hårdvaran där registret är lagrat skyddas av en brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Rätten till avslag
Du har rätt att förbjuda offentliggörande och behandling av din information för direktreklam och andra marknadsföringsändamål.

Auto
Epost:

Kundsupport och fakturering: rtpro [ at ] route-tracker.com


© RTPro - www.route-tracker.com - Privacy Policy